Wandelen ADEPS

Wandelen ADEPS (5-10-20 km)

Vertrek : Rue de Verlée 6 – www.sport-adeps.be

Date

Aug 18 2024

Heure

08:00 - 18:00

Lieu

Ellemelle (Ouffet) @fr